รายงานการสร้างและใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
 รายวิชา  ค32101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

 

โดย
นางมนต์ทิพย์   แก้วเจริญ
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 

บทคัดย่อ
เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส
เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 สมบัติของรูปสามเหลี่ยม
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 การเปลี่ยนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม และการเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ 4 เรื่องการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำ(สามตำแหน่ง)
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ 2 เรื่องส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ 5 เรื่องการเขียนทศนิยมซ้ำ (หนึ่งตำแหน่ง)ให้อยู่ในรูปเศษส่วน
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ 6 เรื่องการเขียนทศนิยมซ้ำ (หนึ่งตำแหน่ง)ให้อยู่ในรูปเศษส่วน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 รากที่สอง
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ 1 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทาง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่องรากที่สอง
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ 2 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความกว้าง  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ 7 เรื่องคำตอบของสมการ