กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสุนทรภู่ ภายในงานมีกิจกรรมกล่าวสดุดีครูกลอนสุนทรภู่การแสดงอีแซวรำลึกสุนทรภู่ และนักเรียนแต่งการแฟนซี ณ โดมฟุตซอล