การดำเนินการราดยางแอสฟันท์ทางเชื่อมต่อประตูทางออกด้านประตูทิศเหนือ

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร, นายจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา และนางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการราดยางแอสฟันท์ทางเชื่อมต่อประตูทางออกด้านประตูทิศเหนือกับถนนสายศรีประจันต์ -สามโก้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายนิวาศ รอวัฒนากูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี-กรมทางหลวงชนบท