การดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” พร้อมด้วยนายจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา และนางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนร่วมกันดำเนินการการเตรียมความพร้อมเพื่อการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่จะถึงนี้ โดยดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและเตรียมห้องเรียนให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)