การดำเนินงานการแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2564 ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” พร้อมด้วยนายจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา และนางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนร่วมกันดำเนินงานการแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 ซึ่งทำการแจกเอกสารระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม พ.ศ.2564 โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการแจกเอกสารตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ การนัดนักเรียนรับเอกสารเป็นเวลาเพื่อจำกัดจำนวนการเข้าสถานศึกษา มาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อล้อรถทุกคันและบริเวณโรงเรียนทุกครั้งที่มีผู้มารับเอกสาร สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นักเรียนหรือผู้ปกครองไม่ลงจากยานพาหนะรอรับบนรถเพื่อรักษาระยะห่างกับครูที่ส่งเอกสาร และสำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกในการมารับเอกสาร ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาดำเนินการส่งเอกสารในหลายช่องทาง เช่น การส่งไปรษณีย์ การนำไปให้ที่บ้าน การฝากไว้บริเวณร้านค้าในชุมชนที่มีนักเรียนอาศัยอยู่แล้วให้นักเรียนมารับเอกสาร โดยทุกวิธีการนำส่งเอกสารดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัด