การบรรยายให้ความรู้เรื่องการเข้ารับราชการทหาร

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ภราดร โพธิ์ทอง สัสดีอำเภอศรีประจันต์ มาทำการบรรยายให้ความรู้เรื่องการเข้ารับราชการทหาร (การขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน) ประจำปี 2564 แก่นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข