การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยการรายงานตัวและมอบตัวแบ่งเป็น 3 รอบ รอบละ 2 ห้องเรียน แบ่งแต่ละห้องไปรายงานตัว 2 สถานที่ ได้แก่ หอประชุมใหญ่และโดมฟุตซอล