กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  • วันที่ 22,24 มีนาคม 2564 ม.1, ม.3, ม.5
  • วันที่ 23,25 มีนาคม 2564 ม.2,ม.4,ม.6