กิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา มีกิจกรรมดังนี้ ฟังพระธรรมเทศนา คณะครูและตัวแทนนักเรียน เวียนประทักษิณที่พระพุทธเมธีมงคลและรอบวิหารท่านเจ้าคุณพระเมธีธรรมสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน