กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้าทุกวันพฤหัสบดีตลอดเดือนมีนาคม เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นายจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้าทุกวันพฤหัสบดีตลอดเดือนมีนาคม เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของนักเรียน