ขอเชิญร่วมทำบุญวันบูรพาจารย์และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขาศรีประจันต์ บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ชื่อบัญชี โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” (ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปี 64) เลขที่บัญชี 020357546389