ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรพงษ์ ดำดี ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรพงษ์ ดำดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 และกระทรวงศึกษาธิการ โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าเยี่ยมคารวะและรับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล