ขอแสดงความยินดีแก่ผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรสายสนับสนุนผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

โรงเรียนศรีประจันต์  “เมธีประมุข” ขอแสดงความยินดีแก่ผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรสายสนับสนุนผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓