งานทำบุญ ‘วันบูรพาจารย์’ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 64 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกรพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดงานทำบุญ ‘วันบูรพาจารย์’ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 64 ปี “เมธีประมุข” งานนี้จัดขึ้นทุกปีในวันก่อตั้งโรงเรียนคือ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและรำลึกถึงท่านเจ้าคุณพระเมธีธรรมสารผู้ก่อตั้งโรงเรียน ภายในงานมีพิธีสงฆ์ ซุ้มอาหารจากครูปัจจุบัน ครูเก่าและศิษย์เก่า โดยมีผู้มีเกียรติมาร่วมงานจำนวนมากทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ครูเก่าเมธี ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ