จัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมใช้เป็นสถานที่สอบเข้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” มอบหมายให้นายจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับครูและเจ้าหน้าที่ในฝ่ายจัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมใช้เป็นสถานที่สอบเข้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ที่จะถึงนี้ โดยดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและเตรียมห้องเรียนให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)