ตรวจสอบความเรียบร้อยงานปรับปรุงผิวถนนบริเวณด้านข้างโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” พร้อมด้วยนายจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา และนางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับนายนิวาศ รอวัฒนากูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี-กรมทางหลวงชนบท เข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยงานปรับปรุงผิวถนนบริเวณด้านข้างโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”