ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินการและความพร้อมของโรงเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” พร้อมด้วยนายจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา และนางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกันต้อนรับนายเมธเมธา พัคค์สุนทร ปลัดอำเภออาวุโส (อำเภอศรีประจันต์) พร้อมด้วยนายมนตรี พงษ์เผือก ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการและความพร้อมของโรงเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19