ทำบุญ ห่มผ้าเจดีย์ พร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ณ วัดพยัคฆาราม (วัดเสือ)

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” นำโดยว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนายจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา และนางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับงานจิตอาสาชุมชน โดย ครูชยพล กุมารสิทธิ์, ครูสุวารี จีนหมิ่น, ครูกัณพิชญ์ชา ม่วงงาม, ครูกฤติกา แก่นจ้าย, ครูสมฤทัย ชื่นใจฉ่ำ และครูสถาพร กล้าหาญ นำตัวแทนนักเรียน ร่วมทำบุญ ห่มผ้าเจดีย์ พร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ณ วัดพยัคฆาราม (วัดเสือ) อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี