นักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่”

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ร่วมกับงานจราจรในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2564