นายธนวัฒน์ แสงจิตต์พันธุ์ นักเรียนชั้น ม.5/2 เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” และรองผู้อำนวยการนางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาได้นำนักเรียนในที่ปรึกษา ได้แก่ นายธนวัฒน์ แสงจิตต์พันธุ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี