นายมนตรี พงษ์เผือก ปลัดอำเภอศรีประจันต์ฝ่ายความมั่นคง ซึ่งมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2564 ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” พร้อมด้วยนายจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา และนางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้การต้อนรับ นายมนตรี พงษ์เผือก ปลัดอำเภอศรีประจันต์ฝ่ายความมั่นคง ซึ่งมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการแจกเอกสารตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด