บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริการงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร มอบหมายให้นายณัฐปคัลภ์ ชาติกูล นายปฏิภาณ อินทร์จักร์ และนายอภิสิทธิ์ แขกศิริ นำนักเรียนเข้าร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ หอประชุมอำเภอศรีประจันต์