บริษัทแอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จํากัดได้มอบชุดถังขยะแยกประเภท แก่โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 บริษัทแอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จํากัดได้มอบชุดถังขยะแยกประเภทในโครงการ “แอดไวซ์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะภายในสถานศึกษาทั่วประเทศ” แก่โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” โดยมีว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” พร้อมด้วยนายจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา และนางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมรับมอบถังขยะดังกล่าว