ประกาศรับสมัครดัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกชั่วคราว

เรื่อง รับสมัครดัดเลือกบุลลคเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฏษ

ดูรายละเอียดและเอกสารได้ที่นี้