ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 195 คน และรายชื่อนักเรียนสำรอง จำนวน 14 คน

ทั้งนี้ หากนักเรียนมารายงานตัวและมอบตัวแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ
หนังสือเรียนนั้น ให้นักเรียน ผู้ปกครอง หรือตัวแทนผู้ปกครอง มาติดต่อรับหนังสือเรียน ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 – 16.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมเล็ก