ประกาศ สพม.สุพรรณบุรี เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2564

ประกาศ สพม.สุพรรณบุรี เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 🕗 นักเรียนผู้ที่มีรายชื่อได้รับคัดเลือกให้ศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบ2) ให้ดำเนินการเตรียมเอกสารและมามอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 30 พ.ค. 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ตามประกาศ