ประชาสัมพันธ์ การรับรายงานตัว/มอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ การรับรายงานตัว/มอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” (วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564)

*โปรดศึกษารายละเอียด เตรียมเอกสารลงชื่อรับรองสำเนา และค่าใช้จ่ายให้พอดี เพื่อความสะดวกรวดเร็วของท่าน

ทั้งนี้ กรุณามาในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น (นักเรียน 1 คน/ผู้ปกครอง 1 คน) ส่วนนักเรียนที่อาศัยอยู่ใน ต.ดอนปรู ไม่ต้องมารายงานตัวที่โรงเรียน และให้ติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านแทน

เมื่อรายงานตัว/มอบตัวเสร็จสิ้นแล้ว นักเรียนจะได้รับหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด เพื่อใช้เรียนออนไลน์ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นี้

ข้อมูลเพิ่มเติม…

  • รายการเอกสารหลักฐาน t.ly/sLW2
  • ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ t.ly/bbKW
  • แผนผังการจราจร t.ly/XRVt
  • เว็บไซต์งานรับนักเรียน t.ly/ZfaB