ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”