มอบถุงยังชีพแก่นักเรียน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ขอขอบพระคุณ คุณอาทิตย์ สุริยะพันธุ์พงศ์ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” หรือเจ้าของกิจการศรีประจันต์วัฒนยนต์ ซึ่งได้มามอบถุงยังชีพแก่นักเรียน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19