มอบเสื้อแจ็คเก็ตตราโรงเรียนให้นักการ ยาม และแม่บ้านเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” พร้อมด้วยนายจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้มอบเสื้อแจ็คเก็ตตราโรงเรียนให้นักการ ยาม พนักงานขับรถและแม่บ้านเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ตั้งใจปฏิบัติงานจนโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น และมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้