ร่วมงานเกษตรสร้างชาติครั้งที่ 1 สานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประชุน” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรณกร นำนักเรียนเข้าร่วมงานเกษตรสร้างชาติครั้ง 1 สานฝันสร้างอาชีพถและยกเว้นระดับรายได้เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี