สำรวจพื้นสนามฟุตซอล อาคารโดม ซึ่งมีสภาพชำรุดเพื่อพัฒนาปรับปรุง

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ให้การต้อนรับคุณกอบชัย พลเสน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสำรวจพื้นสนามฟุตซอล อาคารโดม ซึ่งมีสภาพชำรุดหลังจากที่ใช้งานมานานนับสิบปี โดยท่านกอบชัย พลเสน ได้สนับสนุนงบประมาณพัฒนาในส่วนของท่าน และขอเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เปลี่ยนพื้นสนามใหม่เป็นพื้นยางพาราสังเคราะห์