สุ่มนักเรียนเพื่อรับการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” นำโดยว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรณกรดำเนินการให้ครูและบุคคลกรทางการศึกษามุกคน พร้อมสุ่มนักเรียนเพื่อรับการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) โดยได้รับความร่วมมือในการตรวจจาก นายมะยม สุพรรณสาธาณสุขอำเภอศรีประจันต์ ณ อาคารโดมฟุตซอลของโรงเรียน

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂