แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” แจ้งปิดการเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2563 เนื่องด้วยสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยให้นักเรียน เรียนอยู่ที่บ้าน และเลื่อนกิจกรรมอื่น ๆ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด