โรงเรียนศรีประจันต์”เมธีประมุข”ขอแจ้งกำหนดการแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19

โรงเรียนศรีประจันต์”เมธีประมุข” ขอเปลี่ยนแปลงการรับหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1 ปพ.2) โดยจะปิดรับข้อมูล วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น.ครับ