2563-08-11 พิธีมอบทุนการศึกษา

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีคุณอาจินต์ คุณวรรณวิมล คุณวโรตม์ และคุณสรพงษ์ เกิดแก้ว เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข