2563-08-12 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 และพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่น และรางวัลแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ หอประชุมโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”