2563-08-21 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2563 และพิธีมอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ โดมฟุตซอล โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”