2563-09-11 โครงการ “ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย” ปีที่ 4

โครงการ “ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย” ปีที่ 4 คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โดมฟุตซอลโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”