2563-10-20 ส่งผอ.พิทยา แก้วทิพย์

2563-10-20 คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการพิทยา แก้วทิพย์ เนื่องในโอกาศย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม