2563-10-22 ต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคนใหม่

2563-10-22 คณะครู นักเรียน และกรรมการสถานศึกษา ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา และนางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”