การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ