ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข

โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
Home » ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

ตราประจำโรงเรียน   

 รูปเสมา               หมายถึงวัดเสมา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
          

ศ.จ.( ในวงกลม ) หมายถึง  อักษรย่อ ซึ่งเป็นชื่อย่อของโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน   

เหลือง-ดำ

สีเหลือง  หมายถึงศีลธรรมจรรยา

สีดำ หมายถึง  ปัญญาความรอบรู้

อักษรย่อของโรงเรียน   ศ.จ.
         ปณิธานของโรงเรียน    เราจะสร้างคนดี มีความรู้ สู่สังคม

         คติธรรม                      สุปญญํ ลภเต ธนํ      ปัญญาคือ ขุมทรัพย์