กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
Home » ทำเนียบบุคลากร » กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายชยพล กุมารสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา / ครู

นายเอนก ทีเหล็ก

ครู

นายอภิสิทธิ์ แขกศิริ

ครู