ผู้บริหาร

โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
Home » ทำเนียบบุคลากร » ผู้บริหาร

 ดร.ขนิษฐา พลายเพ็ชร

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
โทร 0871538504
e-mail : dr.khanittha@hotmail.com

 

นายจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
โทร 0806083125
e-mail : jakwat@methipramuk.ac.th

นางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล
โทร 0988287338
e-mail : hathairat@methipramuk.ac.th