การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ