กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567