ขอขอบพระคุณนายเกรียง นักพาณิชย์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ให้การสนับสนุนมอบหนังสือปกแข็ง (สารานุกรมฉบับให้ความรู้)