ขอแสดงความยินดีกับ นางนงลักษณ์ ศุภโสภณ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น