ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีประจันต์”เมธีประมุข” ครั้งที่ 1/2567